Jackpot 1
niet beschikbaar

Jackpot 2
niet beschikbaar
 
 
home Doelstelling
pan_tool Entree beleid
format_list_bulleted Huisregels
local_cafe Service verlening
smoking_rooms Rook beleid
settings Speelautomaten
report_problem Lokaal verbod
local_hospital Hulp bij gokverslaving
edit Klachten registratie
forum Nieuws
 
Doelstelling

De doelstelling van het amusementscenter "Lucky Hall", gelegen aan de Ten Katestraat 5 te Amsterdam, is het op profit-basis en sociaal verantwoorde wijze bieden van amusement door het beschikbaar stellen van, wettelijk toegelaten, kansspelautomaten en meerspelers alsmede de benodigde faciliteiten.

Daarbij achten wij het van primair belang dat belanghebbende instanties en onze klanten steeds vertrouwen kunnen blijven stellen in de bedrijfsvoering en tevreden zijn over de door onze organisatie geleverde diensten. Onze medewerkers hebben de verplicht gestelde functiegerichte opleidingen en herhalingstrainingen gevolgd en zijn in het bezit van de vereiste certificaten en het "Wettelijk Bewijsstuk".
Controle op nakoming van de bedrijfsdoelstellingen
Ter borging van de continue nakoming van de bedrijfsdoelstelling is in 2003 een Kwaliteitszorg-systeem ge-implementeerd dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering. In dit systeem is vastgelegd op welke wijze onze organisatie steeds voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en de zorgplicht, vervat in de Wet op de kansspelen.

Tijdens een jaarlijkse audit, uitgevoerd door een erkende externe instantie, wordt het beleid en de uitvoering hiervan getoetst, conform de vigerende ISO-normering. Als bewijs dat de organisatie voldoet aan de eisen in dit kader wordt een certificaat verstrekt.

Wie zijn wij?


Lucky Hall bevindt zich aan de gezellige Ten Katemarkt in Amsterdam-Oud West, nabij de voormalige Tramremise, nu beter bekend als de Amsterdamse (Food)Hallen.

Bij ons kunt u in een gezellige ongedwongen sfeer onder het genot van een drankje, een gokje wagen op een van onze kansspelautomaten of meer spelers. Al onze vriendelijke medewerkers zijn in staat speluitleg te geven m.b.t. tot het gebruik van alle aanwezige kansspel-automaten.

Na 19:00 uur bestaat de mogelijkheid om uw auto in de Ten Katestraat te parkeren, waar overdag de markt staat uitgestald. Er is dan voldoende (betaalde) parkeergelegenheid beschikbaar.

De directie en medewerkers van Lucky Hall zien ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens een bezoek aan ons amusementscenter.
 
 
domain Lucky Hall J&J b.v.
Ten Katestraat 5
1053 BV Amsterdam
 
message Kontakt
Tel. 020 846 60 47
email: info@luckyhall.nl
 
access_time Openingstijden
  • maandag t/m zaterdag 10.00 tot 00.00 uur
  • zondag 13.00 tot 00.00 uur
  • Hemelvaart, 1e en 2e Kerstdag 13.00 tot 00.00 uur
  •  
     
    (c)2018-2022 sTs, Lucky Hall J&J b.v.